Như tên cho thấy plugin này đơn giản làm cho cửa hàng của bạn WooCommerce tuân thủ thuế GTGT mới của EU. Nó sẽ tự động phát hiện vị trí của khách hàng và sẽ hiển thị giá đã có thuế GTGT đúng từ trang đầu tiên.